Multimedialny zestaw wyrównywania szans dla uczniów z autyzmem i afazją

23 marca 2021
Programy autyzm

Trudności sfery komunikacyjnej  u dzieci ze spektrum autyzmu są jedną z podstaw do podjęcia ćwiczeń i terapii w zakresie rozwoju mowy, intencji komunikacyjnej i korygowania wad wymowy. 

My – nauczyciele, specjaliści i terapeuci podejmujemy szereg działań, które pomagają w niwelowaniu zaburzeń mowy i rozwoju mowy.

W obecnych czasach, zależy nam na takiej terapii, która jest efektywna, ale także nowoczesna i atrakcyjna dla ucznia. Stąd wykorzystywanie nowych technologii, które wzbogacają proces terapeutyczny i wpływają na jego efektywność.

Jednym z programów multimedialnych, które wykorzystujemy w codziennej terapii jest zestaw mTalent Autyzm. Rozumienie i naśladowanie mowy, który zawiera niesamowite, angażujące i atrakcyjne dla dziecka interaktywne ćwiczenia, wzbogacone o plansze wizualne.

Materiały dostosowane są do wszystkich dzieci o różnym poziomie funkcjonowania poznawczego. Program został stworzony na bazie badań i obserwacji naukowych.

Wspomniane materiały do terapii uczniów ze spektrum autyzmu przystosowane są do działania na większości urządzeń multimedialnych takich jak komputer, tablet, smartfon, tablica interaktywna, monitor.

Więcej o pakiecie ćwiczeń, zadań i fantastycznych pomocy przeczytacie tutaj.