mTalent logo

mTalent pomaga każdemu dziecku osiągnąć sukces

Bez względu na diagnozę początkową!

Poznaj programy z serii mTalent i wypróbuj bezpłatne wersje demo

ZAJĘCIA
LOGOPEDYCZNE
CZ. 1

Seria programów multimedialnych dla dzieci z wadami wymowy i innymi zaburzeniami sprawności językowej

ZAJĘCIA
LOGOPEDYCZNE
CZ. 2

Seria programów multimedialnych dla dzieci z wadami wymowy i innymi zaburzeniami sprawności językowej

ZAJĘCIA
LOGOPEDYCZNE
dla młodzieży
i dorosłych

Zestaw interaktywnych ćwiczeń dla młodzieży i dorosłych wspomagających terapię realizacji wybranych głosek, a także ćwiczenia z zakresu prozodii i dykcj

PERCEPCJA WZROKOWA

Zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających usprawnianie i rozwój percepcji wzrokowej

PERCEPCJA SŁUCHOWA

Zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających usprawnianie i rozwój percepcji słuchowej

ZABURZENIA PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO

Zestaw ekranów interaktywnych stymulujących wyższe funkcje słuchowe

TRUDNOŚCI W PISANIU

Specjalistyczne produkty przeznaczone do diagnozy, profilaktyki i terapii dysgrafii

ORTOGRAFIA

Seria programów multimedialnych kształcących świadomość ortograficzną i poprawną pisownię

CZYTANIE
SY-LA-BA-MI CZ. 1

Zestaw multimedialnych ćwiczeń do nauki czytania, opartych na zbiorze sylab otwartych

CZYTANIE
SY-LA-BA-MI CZ. 2

Zestaw multimedialnych ćwiczeń do nauki czytania, inspirowanych metodą 18 struktur wyrazowych

AUTYZM. Rozumienie i naśladowanie mowy

Zestaw ekranów interaktywnych z ćwiczeniami z zakresu rozumienia i naśladowania mowy

AUTYZM. Mowa czynna, od słowa do zdania

Zestaw ekranów interaktywnych z ćwiczeniami z zakresu mowy czynnej

AUTYZM. Mowa w kontekście społecznym cz. 1

Zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających rozwijanie sprawności komunikacyjnej

AUTYZM. Mowa w kontekście społecznym cz. 2

Zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających rozwijanie sprawności komunikacyjnej

POTRAFIĘ. Obszar polonistyczny
(kl. 4-6)

Zestaw ćwiczeń i materiałów interaktywnych do wykorzystania podczas zajęć wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych i rewalidacyjnych z obszaru edukacji polonistycznej dla uczniów klas 4-6

POTRAFIĘ. Obszar matematyczny
(kl. 4-6)

Zestaw ćwiczeń i materiałów interaktywnych do wykorzystania podczas zajęć wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych i rewalidacyjnych z obszaru edukacji matematycznej dla uczniów klas 4-6

MATEMATYKA DYSKALKULIA

Zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających myślenie i umiejętności matematyczne

KONCENTRACJA
I PAMIĘĆ

Zestaw interaktywnych ćwiczeń stymulujących funkcje poznawcze, a także usprawniających spostrzeganie, pamięć i koncentrację uwagi

Gdzie kupić programy z serii mTalent?

LogoTest i AfaTest

Projekt ogólnopolski mający na celu stworzenie pierwszego interaktywnego kwestionariusza przesiewowego dla dzieci, jak i materiału sprawdzającego zaburzenia językowe i poznawcze u dorosłych. LogoTest i AfaTest to narzędzia BEZPŁATNE.

Darmowy test

Interaktywny test do badań przesiewowych mowy dla dzieci w wieku 3-6 lat

Darmowy test

Interaktywny kwestionariusz wspomagający ocenę sprawności narządów artykulacyjnych

Darmowy test

Interaktywny kwestionariusz wspomagający ocenę słuchu fonemowego i pamięci słuchowej

Darmowy test

Podręczny i interaktywny kwestionariusz zaburzeń językowych i poznawczych u osób dorosłych

Darmowy test

Interaktywny kwestionariusz poświęcony wczesnej ocenie dzieci pod kątem ryzyka utrzymania się jąkania

Brak internetu to nie problem!

Dzięki darmowej aplikacji mLibro możesz pobierać wybrane zasoby na swój komputer, tablet i telefon.
Możesz pracować także wtedy, gdy internet nie jest dostępny. Już nigdy brak internetu nie przeszkodzi Ci w Twojej pracy.