Co znajdziesz w zakładce Terapia zdalna – zadania po zalogowaniu?

Zakładka Terapia Zdalna – Zadania to miejsce, w którym terapeuci i nauczyciele mogą przydzielić polecenia poszczególnym uczniom, grupom uczniów lub nawet całym klasom. Użytkownik może skorzystać z tej opcji podczas zajęć stacjonarnych lub zdalnych! Intuicyjny kreator sprawia, że cały proces zajmuje tylko chwilę, a Twoi pacjenci lub uczniowie niemal natychmiast mogą przystąpić do pracy.

W celu utworzenia zadania terapeuci/nauczyciele mogą użyć zasobów, które są dostępne dla ich uczniów, a także załączyć do zadania pliki lub linki do innych materiałów. Kiedy uczeń ukończy zadanie, nauczyciel otrzymuje automatycznie wygenerowany raport, który zawiera procentowy wynik i liczbę punktów otrzymanych przez podopiecznego, liczbę pomyłek, sprawdzeń oraz błędów, a także czas, jaki uczeń spędził, wykonując zadanie.

Platforma pozwala także na rejestrowanie nagrań dźwiękowych i ich odtwarzanie. Dzięki szybkiej i dokładnej komunikacji opiekunowie mogą łatwo rozpoznać elementy, które wymagają poprawy i trafnie ukierunkować swoich podopiecznych podczas terapii i nauki.