Autorzy i konsultanci

Ponad 30 lat doświadczenia w tworzeniu nowoczesnych pomocy wspierających terapię

Seria mTalent tworzona jest przez specjalistów, którzy jako pierwsi w Polsce wprowadzili technologię do gabinetów logopedycznych i terapeutycznych. Ten właśnie zespół – wykorzystując swoje doświadczenie oraz doskonałą znajomość potrzeb współczesnego nauczyciela i terapeuty – stworzył mTalent, czyli najobszerniejszą i najnowocześniejszą serię programów wspierającą terapię.

Programy mTalent zostały zaprojektowane tak, aby faktycznie odpowiadać na potrzeby współczesnego terapeuty i jego podopiecznych. Dlatego każdy program był wielokrotnie testowany przez współpracujące z nami poradnie psychologiczno-pedagogiczne, szkoły, gabinety i ośrodki medyczne z całej Polski.

Poznaj autorów i konsultantów

odpowiedzialnych za stworzenie programów z serii mTalent:​
DSC_8430-1
dr Maria Faściszewska

Dr nauk humanistycznych, filolog polski i rosyjski, neurologopeda, surdologopeda, specjalista z zakresu emisji głosu, Europejski Kliniczny Specjalista ds. Zaburzeń Płynności Mówienia, stypendystka Stuttering Foundation 2021 szkolenie Online Summer Workshop: Using Cognitive Approaches with People Who Stutter.

Od 2017 roku pracuje jako adiunkt w Instytucie Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego. Przez wiele lat związana była z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną numer 7 oraz Specjalistycznym Ośrodkiem Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Gdańsku. Obecnie prowadzi własny gabinet Port Komunikacja.

Naukowo i zawodowo zajmuje się przede wszystkim profilaktyką, diagnozą i terapią logopedyczną dzieci i młodzieży z zaburzeniami płynności mówienia, jąkaniem, giełkotem, opóźnionym rozwojem mowy, SLI, dwujęzycznością i z zaburzeniami słuchu.

talaska
dr Kamila Talaśka

Doktor nauk humanistycznych, filolog, pedagog specjalny, neurologopeda, wieloletni pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej, wykładowca akademicki. Autorka wielu artykułów naukowych oraz publikacji praktycznie wspomagających pracę terapeutów i zachęcających dzieci do twórczego działania.

Autorka jedynego polskiego interaktywnego programu terapeutycznego (mTalent Percepcja Wzokowa) nagrodzonego europejska nagrodą dla najlepszych pomocy dydaktycznych BELMA 2019.

katarzyna-ita-bienkowska-portret
dr n. med. Katarzyna Ita Bieńkowska

Adiunkt w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie,

surdologopeda pracujący na co dzień z dziećmi po implantacji ślimakowej, pracownik Zakładu Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej, współtwórca i przez 18 lat starszy asystent – surdologopeda w Centrum Diagnostyki, Leczenia i Rehabilitacji Zaburzeń Słuchu, Głosu i Mowy przy Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim w Krośnie.

Od 20 lat jest związana także z Ośrodkiem Dziennej Rehabilitacji Słuchu i Mowy oraz Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu w Krośnie. Uczestniczyła w ok. 80 kursach zawodowych oraz konferencjach i praktykach w Polsce i za granicą. Praktycznie i naukowo zajmuje się rozwiązywaniem problemów związanych z zaburzeniami mowy dzieci i osób w wieku senioralnym z uszkodzeniem słuchu. Autorka około 40 artykułów naukowych, książek oraz podręczników metodycznych dotyczących terapii dzieci i dorosłych z niedosłuchem.

z21993530V,Dr-Malgorzata-Cackowska--pedagozka-z-Uniwersytetu-
dr hab. Małgorzata Cackowska, prof. UG

Dr hab. w dziedzinie pedagogiki, pracuje w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego na stanowisku profesora.  Od lat publikuje i prowadzi badania nad książką obrazkową oraz jej potencjałem edukacyjnym i rozwojowym. Jej zainteresowania obejmują kulturę mobilną oraz sposoby użytkowania technologii w edukacji.

Od 2017 roku pełni funkcję redaktorki naczelnej czasopisma naukowego „Ars Educandi” oraz przewodniczącej Gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Autorka ogólnopolskich badań na temat wykorzystania technologii (w tym serii mTalent) w terapii indywidualnej zdalnej.

dr Anna Budzińska

Doktor nauk humanistycznych, psycholog, twórca i dyrektor Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku – placówki będącej repliką PCDI w USA, która  od 2005 roku zajmuje się wszechstronną pomocą osobom z autyzmem i ich rodzinom.

Uczy  i szkoli specjalistów z kraju i Europy. Współautorka platformy edukacyjnej „Kwadrans dla terapii”, wykładowca akademicki, wykłada na studiach dziennych i podyplomowych na Uniwersytecie Gdańskim i Gdańskim Uniwersytecie Medycznym (GUMED). Autorka wielu artykułów naukowych oraz publikacji praktycznych wspomagających pracę terapeutów, uczestniczyła i prezentowała wyniki własnych badań na wielu konferencjach w Polsce, Europie i USA.

Kamila-Kuros-Kowalska_małe
dr Kamila Kuros-Kowalska

Doktor nauk humanistycznych, logopeda i językoznawca, specjalista z zakresu surdologopedii i neurologopedii. Adiunkt na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, logopeda w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Sosnowcu, kierownik Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych Logopedii i Medialnej Emisji Głosu. 

Autorka i współautorka licznych publikacji, zwłaszcza z zakresu logopedii, bilingwizmu, lapsologii, lingwistyki dyskursu i kultury języka. W działalności badawczej oraz praktyce logopedycznej koncentruje się zwłaszcza na zagadnieniach związanych z dwujęzycznością i zaburzeniami mowy. W Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego ukazała się jej książka „Metody stymulowania rozwoju słownictwa w języku polskim u dzieci dwujęzycznych na emigracji”. Od ponad ośmiu lat współpracuje z placówkami edukacyjnymi w Północnej Anglii.

Iwona Ruta-Sominka

Twórca i wicedyrektor Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku, pedagog specjalny z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu według zasad Stosowanej Analizy Zachowania.

Wykładowca na studiach podyplomowych Uniwersytetu Gdańskiego „Wczesne wspomaganie, edukacja i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju” oraz „Stosowana Analiza Zachowania: terapia spektrum zaburzeń autystycznych”. Prowadzi szkolenia i superwizje w placówkach edukacyjnych w kraju i za granicą. Współautorka artykułów naukowych, prezentowała model terapii IWRD na wielu konferencjach w Polsce, Europie i USA.

Marta Mirska

Terapeuta, diagnosta, trener i szkoleniowiec w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem, ukończyła studia podyplomowe Stosowana Analiza Zachowania: terapia zaburzeń autystycznych, uczestniczyła w licznych konferencjach i szkoleniach m. in. „Trening umiejętności społecznych”, „Terapia poznawczo-behawioralna dla dzieci i młodzieży”, „Afazja rozwojowa – droga przez diagnozę, terapię i edukację ku wyrównaniu szans”, „Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu – aspekt psychologiczny, genetyczny i neurologiczny”. Odbyła kurs z zakresu przeprowadzania testu „Binet-Stanford 5”.

Marta Hawryś

Terapeuta, diagnosta i szkoleniowiec w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem, ukończyła studia podyplomowe  Stosowana Analiza Zachowania: terapia zaburzeń autystycznych,

uczestniczyła w licznych konferencjach i szkoleniach m. in. „Trening umiejętności społecznych”, „Terapia poznawczo-behawioralna dla dzieci i młodzieży”, „Afazja rozwojowa – droga przez diagnozę, terapię i edukację ku wyrównaniu szans”, „Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu – aspekt psychologiczny, genetyczny i neurologiczny”. Odbyła kursy z zakresu przeprowadzania testów „Binet-Stanford 5” i „KORP – Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego”.

Renata Czabaj

Przez cztery kadencje przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dysleksji, ma ponad 50 lat doświadczenia w zawodzie nauczycielskim i terapeutycznym.  Terapeuta, pedagog, tyflopedagog, nauczyciel dyplomowany. Pracowała w poradni wychowawczo-zawodowej, a następnie po jej przekształceniu w poradnię psychologiczno-pedagogicznej została jej dyrektorem. Pedagog diagnosta w Poradni diagnostyczno-Terapeutycznej Polskiego Towarzystwa Dysleksji, założycielka poradni niepublicznej istniejącej od roku 1992.

Prowadziła szkolenia dla pedagogów i terapeutów z zakresu diagnozy dysleksji i metodyki pracy korekcyjno-kompensacyjnej na kursach doskonalących organizowanych przez PTD i studiach podyplomowych w wielu uczelniach w kraju. Redaktor naczelna kwartalnika „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Dysleksji”. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu problematyki dysleksji, w tym aplikacji do praktyki oraz artykułów naukowych. Współautorka Modelowego systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z dysleksją.

Violetta Piasecka

Przewodnicząca Gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji, pedagog-terapeuta, doradca zawodowy, oligofrenopedagog, pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Gdańsku, jest także nauczycielem terapii pedagogicznej.

Małgorzata Rożyńska

Specjalistka terapii pedagogicznej z wieloletnim doświadczeniem w pracy z uczniami wykazującymi trudności w uczeniu się czytania i pisania. Autorka i współautorka wielu publikacji książkowych z zakresu dysleksji i pomocy terapeutycznych dla nauczycieli, rodziców i uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Autorka i współautorka programów multimedialnych z zakresu terapii pedagogicznej, m.in. „Trudności w pisaniu” (Learnetic). Współautorka Metody Ortograffiti z Bratkiem. Współautorka podręczników do edukacji wczesnoszkolnej „Uczymy się z Bratkiem”. 

Wieloletnia wiceprzewodnicząca i honorowa członkini Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Współorganizatorka konferencji naukowych. Autorka licznych szkoleń, kursów, wykładów i warsztatów dla nauczycieli i studentów.

Małgorzata Hryniewicz
Małgorzata Hryniewicz-Czarnecka

Neurologopeda, filolog polski, terapeuta Metody Warnkego i biofeedback, Provider Neuroflow. Wieloletni pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej w Warszawie.Ma doświadczenie w pracy z dziećmi z obciążonym okresem ciążowym/okołoporodowym, z dziećmi z zaburzeniami mowy i komunikacji.

Współtworzyła i przez wiele lat prowadziła autorskie programy logopedyczne: Chcę mówić pięknie i wyraźnie, Polisensoryczna stymulacja rozwoju mowy dla dzieci 3-4-letnich, Sprawne uszko – rozwijanie percepcji słuchowej.

IMG-20211030-144513
Monika Sztolpa-Zaremba

Psycholog, terapeuta, wykładowca, szkoleniowiec i trener kreatywności. Doświadczenie zawodowe zdobywała w wielu instytucjach pomocowych. Aktualnie jest związana między innymi z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, gdzie zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży z trudnościami rozwojowymi (w tym z zaburzeniami uwagi) i emocjonalnymi oraz pracuje z uczniami zdolnymi. Wieloletni współpracownik Fundacji Odyssey of the Mind Polska. Dodatkowo udziela wsparcia w ramach projektów „Wsparcie dla Gdańska” i „Zdolni z Pomorza”.

Ukończyła szereg szkoleń i kursów z dziedziny diagnozy i terapii oraz wsparcia edukacji (w tym innowacyjny projekt oparty na fińskiej edukacji). Współpracowała z ORE, UJ, UG i WSB. Jest autorką artykułów na
temat wspierania osób uzdolnionych i współautorką podręcznika „Feniks.Przestrzeń zadania, przestrzeń relacji”.

anna stankiewicz 1
Anna Stankiewicz

Matematyk, pedagog specjalny, a także logopeda, nauczyciel wczesnej edukacji, wieloletni nauczyciel w szkołach podstawowych i przedszkolach. Autorka programów wspierających efektywną i efektowną naukę matematyki, szczególnie kierowanych ze względu na wykształcenie autorki (studia matematyczne, pedagogika specjalna, a także studia z zakresu wczesnej edukacji) do uczniów z trudnościami w uczeniu się matematyki.

Izabela Banaszczyk

Psycholog kliniczny, członek zarządu Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i Ich Rodzinom „POMOST”. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie diagnozy i terapii indywidualnej oraz grupowej dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, w szczególności z ADHD, zespołem Aspergera i zaburzeniami zachowania oraz współpracy z ich rodzicami i nauczycielami.

Pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Gdańsku. Autorka i współautorka programów terapeutycznych, warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców oraz książek wraz z ilustracjami. Jest liderką gdańskiego projektu samodoskonalenia zawodowego nauczycieli Kreatywna Pedagogika i prowadzi grupy dla nauczycieli nt. pracy z dziećmi z zaburzeniami wieku rozwojowego oraz arteterapię.

Agnieszka Litwa-Kozłowska

Prezes Fundacji Razem w Polsce, magister filologii polskiej, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła studia podyplomowe z nauczania języka polskiego jako obcego, edukacji włączającej oraz historii. Od 2010 roku pracuje z obcokrajowcami słowiańskimi i pochodzącymi spoza Europy. Pomysłodawczyni i współautorka książek „Zeszyt lekturowy dla klas IV-VI”, „Zeszyt lekturowy dla klas VII-VIII”. Współautorka publikacji „Lektury pełne kultury”, przewodników metodycznych dla nauczycieli pracujących z obcokrajowcami. Egzaminator Państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego na Uniwersytecie Gdańskim.

Liderka gdańskiego projektu doskonalenia nauczycieli Kreatywna Pedagogika, w której przybliża metody nauczania dzieci z doświadczeniem migracyjnym. Współpracuje z pomorskim i łomżyńskim Centrum Edukacji Nauczycieli oraz Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie. Trenerka i autorka artykułów oraz programów kursów metodycznych w projektach organizowanych przez PCEN i Pomorski Urząd Marszałkowski „Pomorska szkoła włączająca uczniów z doświadczeniem migracji”. Glottodydaktyka i neurolingwistyka to jej pasja.

Marta Pawlus
Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, polonistka, terapeutka ręki, logopedka, neurologopedka. Ma doświadczenie w pracy logopedycznej z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Autorka i współautorka publikacji dla uczniów ze  specjalnymi  potrzebami  edukacyjnymi.  Wieloletnia  redaktorka  tego typu materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz autorka licznych scenariuszy zadań interaktywnych dla edukacji specjalnej.
Paulina Zawadzka

Prezeska i założycielka Fundacji Artonomia, konsultantka Pozytywnej Psychoterapii Transkulturowej, w trakcie szkolenia Master Kurs PPT do uzyskania tytułu psychoterapeuty, prowadząca terapię EMDR w trakcie szkolenia w Trauma Clinic International – TCI, pedagożka specjalna, prowadząca grupy dla nastolatków, kobiet, terapię indywidualną młodzieży i dorosłych w spektrum autyzmu, autorka publikacji.

Aleksandra Dobke

Magister filologii rosyjskiej, nauczycielka dyplomowana. Pasjonatka nowoczesnych metod nauczania. Preferuje nowe technologie oraz pracę projektową. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki oraz z nauczania języka polskiego jako obcego. Od 2014 pracuje z uczniami doświadczającymi migracji.

Współautorka kilku publikacji dla uczniów obcojęzycznych: „Lektury pełne kultury”, „Zeszyt lekturowy dla klas VII-VIII”, „Zeszyt lekturowy dla klas IV-VI”. Prowadziła kursy dla obcokrajowców w Centrum Wspierania Imigrantów i Imigrantek w Gdańsku. Egzaminator języka polskiego jako obcego na Uniwersytecie Gdańskim.  Współpracuje z Kreatywną Pedagogiką, wspomaga gdańskich nauczycieli w zakresie tworzenia projektów ERASMUS+.  Trenerka i autorka programów kursów metodycznych w projektach organizowanych przez gdański PCEN i Pomorski Urząd Marszałkowski „Pomorska szkoła włączająca uczniów z doświadczeniem migracji”. Współpracuje z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie w zakresie organizacji szkoleń.  Pasjonatka nowych technologii. Chętnie podejmuje nowe wyzwania zawodowe.

Monika Zielińska-Miętkiewicz

Logopedka, filolog, pedagog, od 15 lat wykładowca akademicki (Uniwersytet Gdański). Od blisko 20 lat tworzy różnego rodzaju produkty wspierające codzienną pracę nauczycieli i terapeutów. Obecnie opiekuje się merytorycznie i produktowo najnowszą serią mTalent. Autorka licznych wystąpień konferencyjnych, a także publikacji z zakresu logopedii praktycznej i terapii pedagogicznej. Autorka ponad 50 produktów (tradycyjnych i cyfrowych), które od wielu lat sprawdzają się w codziennej pracy nauczycieli i terapeutów na całym świecie.

Czy wiesz, że?

Programy mTalent to gwarancja najwyższej jakości merytorycznej produktów, nad którą czuwa specjalnie w tym celu powołany zespół przedstawicieli uniwersytetów i ośrodków badawczo-rozwojowych.