Programy stworzone z myślą o dzieciach z Ukrainy

Seria mTalent to jedyne oprogramowanie terapeutyczno-edukacyjne w Polsce, które stworzono także z myślą o uczniach ukraińskojęzycznych oraz wszystkich uczących się języka polskiego jako obcego!

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom nauczycieli i terapetów, przygotowaliśmy nowe wersje uznanych i cenionych na całym świecie programów mTalent. Dzięki darmowej aktualizacji wszyscy obecni oraz nowi użytkownicy otrzymają dostęp do materiałów nie tylko w języku polskim, ale także ukraińskim. 

Nowe wersje mTalent świetnie sprawdzą się podczas:

  • zajęć terapeutycznych z uczniem polskojęzycznym, 
  • zajęć terapeutycznych z uczniem ukraińskojęzycznym uczącym się w polskim systemie (uczniem jeszcze nie znającym języka polskiego lub znającym go słabo),  
  • zajęć terapeutycznych z grupą zróżnicowaną językowo, 
  • indywidualnych lub grupowych zajęć języka polskiego jako obcego ze szczególnym uwzględnieniem odbiorcy ukraińskojęzycznego, 
  • zajęć profilaktycznych.

1 program – 2 wersje językowe

Ekrany w części przygotowanej dla uczniów z doświadczeniem migracji, ze szczególnym uwzględnieniem ucznia ukraińskiego, zawierają:

  • podwójne polecenia do zadań w dwóch językach (polecenie dostępne jest w języku ukraińskim zarówno w formie pisemnej, jak i nagrania ukraińskojęzycznej lektorki; polecenie to terapeuta/nauczyciel może jednak zmienić na język polski w dowolnej chwili, klikając przycisk z flagą),
  • zadania, ćwiczenia oraz nagrania w języku ukraińskim.

Programy dostępne w wersji ukraińskojęzycznej:

mTalent Percepcja Słuchowa

mTalent Percepcja Wzrokowa

mTalent Czytanie SY-LA-BA-MI cz. 1

mTalent Czytanie SY-LA-BA-MI cz. 2

mTalent Czytanie SY-LA-BA-MI – Pakiet Ekspert

mTalent Ortografia

Czy wiesz, że?

Programy mTalent z materiałami dostępnymi w języku ukraińskim możesz zakupić w ramach dofinansowania z Funduszu Pomocy, a także środków finansowych na dodatkowe zadania oświatowe. Ze wsparcia mogą skorzystać zarówno szkoły, jak i przedszkola.