Udowodniona skuteczność i bezpieczeństwo

Programów z serii mTalent

Programy z serii mTalent to produkty najwyższej jakości. Zadbaliśmy o każdy najmniejszy szczegół, dzięki czemu produkty odpowiadają na faktyczne potrzeby nauczycieli i terapeutów, a przy tym są bezpieczne, skuteczne i łatwe w użytkowaniu. Potwierdzają to liczne opinie użytkowników oraz specjalistyczne badania.

Deklaracje zgodności mTalent

Deklaracja zgodności wyrobu medycznego

Produkty z serii mTalent otrzymały status wyrobu medycznego, co stanowi gwarancję skuteczności i bezpieczeństwa pracy. Programy przeszły proces walidacji, dzięki czemu uzyskały pozytywną ocenę kliniczną.

mTalent ISO 9001
Międzynarodowy certyfikat ISO 9001

Firma Learnetic – producent programów z serii mTalent – otrzymał certyfikat ISO 9001 w zakresie projektowania, wytwarzania, dystrybucji i serwisie produktów edukacyjnych, w tym oprogramowania oraz materiałów do wspierania diagnostyki, terapii, profilaktyki zaburzeń narządów zmysłów, ruchu, mowy, zaburzeń funkcji poznawczych oraz specjalnych potrzeb edukacyjnych.

Zgodność z programem Aktywna Tablica 2020-2024

Wszystkie programy z serii mTalent oraz program Będzie dobrze spełniają w 100% wszystkie wymogi i warunki dofinansowania wskazane w Rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”.

Czy wiesz, że?

Wartość merytoryczna programów z serii mTalent, ich efektywność, niezawodność i przewagi konkurencyjne zostały potwierdzone w opiniach klinicznych, a także podczas licznych procesów walidacyjnych.