Dobór programów

Zaburzenia uwagi i koncentracji (ADD, ADHD), dysleksja, dyskalkulia, niepełnosprawność intelektualna, zaburzenia procesów uczenia się

Pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (w tym: ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADD – Attention Deficit Disorder), z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią.

mtalent matematyka dyskalkulia

mTalent Matematyka.
Dyskalkulia

mTalent czytanie

mTalent Czytanie
SY-LA-BA-MI cz. 1

mtalent czytanie

mTalent Czytanie
SY-LA-BA-MI cz. 2

mTalent Czytanie ze zrozumieniem

mTalent Czytanie ze zrozumieniem

mtalent trudności w pisaniu

mTalent Trudności
w pisaniu

mtalent potrafię obszar polonistyczny

mTalent Potrafię. Obszar polonistyczny (klasy 4-6)

mtalent potrafię matematyka

mTalent Potrafię. Obszar matematyczny (klasy 4-6)

mtalent ortografia

mTalent Ortografia

mTalent Nauka polskiego jako obcego

mTalent Nauka polskiego jako obcego

mTalent koncentracja i pamięć

mTalent Koncentracja i pamięć

mTalent ADHD

mTalent ADHD

Procesy komunikacji i zaburzenia przetwarzania słuchowego, centralne zaburzenia słuchu, zaburzenia koncentracji, ADD, ADHD, spektrum autyzmu

Pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD, autyzmem.

mtalent percepcja słuchowa

mTalent Percepcja
słuchowa

mtalent zaburzenia przetwarzania słuchowego

mTalent Zaburzenia
przetwarzania
słuchowego

mtalent autyzm

mTalent Autyzm. Rozumienie
i naśladowanie mowy

mtalent autyzm

mTalent Autyzm. Mowa czynna, od słowa do zdania

mtalent autyzm

mTalent Autyzm. Mowa w kontekście społecznym cz. 1

mtalent autyzm

mTalent Autyzm. Mowa w kontekście społecznym cz. 2

mTalent Autyzm. Tworzenie umiejętności życiowych

mTalent Autyzm. Tworzenie umiejętności życiowych

mtalent percepcja wzrokowa

mTalent Percepcja
wzrokowa

mTalent koncentracja i pamięć

mTalent Koncentracja i pamięć

Niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim

Pomoce i narzędzia dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim.

mtalent percepcja wzrokowa

mTalent Percepcja
wzrokowa

mtalent autyzm

mTalent Autyzm. Rozumienie
i naśladowanie mowy

mtalent autyzm

mTalent Autyzm. Mowa czynna, od słowa do zdania

mTalent Autyzm. Tworzenie umiejętności życiowych

mTalent Autyzm. Tworzenie umiejętności życiowych

mtalent autyzm

mTalent Autyzm. Mowa w kontekście społecznym cz. 1

mtalent autyzm

mTalent Autyzm. Mowa w kontekście społecznym cz. 2

mTalent czytanie

mTalent Czytanie
SY-LA-BA-MI cz. 1

mtalent czytanie

mTalent Czytanie
SY-LA-BA-MI cz. 2

mTalent Czytanie Litery

mTalent Czytanie. Litery

mTalent Czytanie ze zrozumieniem

mTalent Czytanie ze zrozumieniem

mTalent koncentracja i pamięć

mTalent Koncentracja i pamięć

mTalent ADHD

mTalent ADHD

mtalent trudności w pisaniu

mTalent Trudności
w pisaniu

mtalent zajęcia logopedyczne

mTalent Zajęcia
logopedyczne cz. 1

mtalent zajęcia logopedyczne

mTalent Zajęcia
logopedyczne cz. 2

mtalent percepcja słuchowa

mTalent Percepcja
słuchowa

Wspomagające i alternatywne metody komunikacji (AAC), w szczególności dla uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami

Pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji (ACC – Augmentative and Alternative Communications), w szczególności uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami.

Z odpowiednim oprzyrządowaniem wykorzystywanym w AAC, dopasowanym do możliwości i potrzeb konkretnych uczniów, wszystkie programy z serii mTalent można wykorzystywać wspomagająco również w tej grupie uczniów i podopiecznych.

mTalent czytanie

mTalent Czytanie
SY-LA-BA-MI cz. 1

mtalent czytanie

mTalent Czytanie
SY-LA-BA-MI cz. 2

mTalent koncentracja i pamięć

mTalent Koncentracja i pamięć

mtalent zajęcia logopedyczne

mTalent Zajęcia
logopedyczne cz. 1

mtalent zajęcia logopedyczne

mTalent Zajęcia
logopedyczne cz. 2

mtalent zajęcia logopedyczne dla młodzieży i dorosłych

mTalent Trudności
w pisaniu

mtalent percepcja słuchowa

mTalent Percepcja
słuchowa

mtalent zaburzenia przetwarzania słuchowego

mTalent Zaburzenia
przetwarzania
słuchowego

mtalent autyzm

mTalent Autyzm. Rozumienie
i naśladowanie mowy

mtalent autyzm

mTalent Autyzm. Mowa czynna, od słowa do zdania

mtalent autyzm

mTalent Autyzm. Mowa w kontekście społecznym cz. 1

mtalent autyzm

mTalent Autyzm. Mowa w kontekście społecznym cz. 2

mtalent matematyka dyskalkulia

mTalent Matematyka.
Dyskalkulia

mtalent potrafię obszar polonistyczny

mTalent Potrafię. Obszar polonistyczny (klasy 4-6)

mtalent potrafię matematyka

mTalent Potrafię. Obszar matematyczny (klasy 4-6)

mtalent ortografia

mTalent Ortografia

mtalent trudności w pisaniu

mTalent Trudności
w pisaniu

mtalent percepcja wzrokowa

mTalent Percepcja
wzrokowa

mTalent Autyzm. Tworzenie umiejętności życiowych

mTalent Autyzm. Tworzenie umiejętności życiowych

mTalent ADHD

mTalent ADHD

mTalent Nauka polskiego jako obcego

mTalent Nauka polskiego jako obcego

mTalent Czytanie Litery

mTalent Czytanie. Litery

mTalent Czytanie ze zrozumieniem

mTalent Czytanie ze zrozumieniem

Problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych niż wymienione wyżej, wymagającymi terapii logopedycznej i psychologicznej

Pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych niż wymienione
w cz. IV w pkt 1 do 4 (wniosek B2 dla dyrektora szkoły podstawowej) z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub
psychologicznej.

mtalent zajęcia logopedyczne

mTalent Zajęcia
logopedyczne cz. 1

mtalent zajęcia logopedyczne

mTalent Zajęcia
logopedyczne cz. 2

mtalent zajęcia logopedyczne dla młodzieży i dorosłych

mTalent Zajęcia logopedyczne dla młodzieży i dorosłych

mtalent autyzm

mTalent Autyzm. Rozumienie
i naśladowanie mowy

mtalent autyzm

mTalent Autyzm. Mowa czynna, od słowa do zdania

mtalent autyzm

mTalent Autyzm. Mowa w kontekście społecznym cz. 1

mtalent autyzm

mTalent Autyzm. Mowa w kontekście społecznym cz. 2

mTalent Autyzm. Tworzenie umiejętności życiowych

mTalent Autyzm. Tworzenie umiejętności życiowych

Program Będzie Dobrze

Będzie Dobrze