Dobór programów

Zaburzenia uwagi i koncentracji (ADD, ADHD), dysleksja, dyskalkulia, niepełnosprawność intelektualna, zaburzenia procesów uczenia się

Pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (w tym: ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADD – Attention Deficit Disorder), z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią.

mtalent matematyka dyskalkulia

mTalent Matematyka.
Dyskalkulia

mTalent czytanie

mTalent Czytanie
SY-LA-BA-MI cz. 1

mtalent czytanie

mTalent Czytanie
SY-LA-BA-MI cz. 2

mtalent trudności w pisaniu

mTalent Trudności
w pisaniu

mtalent potrafię obszar polonistyczny

mTalent Potrafię. Obszar polonistyczny (klasy 4-6)

mtalent potrafię matematyka

mTalent Potrafię. Obszar matematyczny (klasy 4-6)

mtalent ortografia

mTalent Ortografia

mTalent koncentracja i pamięć

mTalent Koncentracja i pamięć

Procesy komunikacji i zaburzenia przetwarzania słuchowego, centralne zaburzenia słuchu, zaburzenia koncentracji, ADD, ADHD, spektrum autyzmu

Pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD, autyzmem.

mtalent percepcja słuchowa

mTalent Percepcja
słuchowa

mtalent zaburzenia przetwarzania słuchowego

mTalent Zaburzenia
przetwarzania
słuchowego

mtalent autyzm

mTalent Autyzm. Rozumienie
i naśladowanie mowy

mtalent autyzm

mTalent Autyzm. Mowa czynna, od słowa do zdania

mtalent autyzm

mTalent Autyzm. Mowa w kontekście społecznym cz. 1

mtalent autyzm

mTalent Autyzm. Mowa w kontekście społecznym cz. 2

mtalent percepcja wzrokowa

mTalent Percepcja
wzrokowa

mTalent koncentracja i pamięć

mTalent Koncentracja i pamięć

Niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim

Pomoce i narzędzia dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim.

mtalent percepcja wzrokowa

mTalent Percepcja
wzrokowa

mtalent percepcja słuchowa

mTalent Percepcja
słuchowa

mtalent autyzm

mTalent Autyzm. Rozumienie
i naśladowanie mowy

mtalent autyzm

mTalent Autyzm. Mowa czynna, od słowa do zdania

mtalent autyzm

mTalent Autyzm. Mowa w kontekście społecznym cz. 1

mtalent autyzm

mTalent Autyzm. Mowa w kontekście społecznym cz. 2

mTalent czytanie

mTalent Czytanie
SY-LA-BA-MI cz. 1

mtalent czytanie

mTalent Czytanie
SY-LA-BA-MI cz. 2

mTalent koncentracja i pamięć

mTalent Koncentracja i pamięć

mtalent trudności w pisaniu

mTalent Trudności
w pisaniu

mtalent zajęcia logopedyczne

mTalent Zajęcia
logopedyczne cz. 1

mtalent zajęcia logopedyczne

mTalent Zajęcia
logopedyczne cz. 2

Wspomagające i alternatywne metody komunikacji (AAC), w szczególności dla uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami

Pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji (ACC – Augmentative and Alternative Communications), w szczególności uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami.

Z odpowiednim oprzyrządowaniem wykorzystywanym w AAC, dopasowanym do możliwości i potrzeb konkretnych uczniów, wszystkie programy z serii mTalent można wykorzystywać wspomagająco również w tej grupie uczniów i podopiecznych.

mTalent czytanie

mTalent Czytanie
SY-LA-BA-MI cz. 1

mtalent czytanie

mTalent Czytanie
SY-LA-BA-MI cz. 2

mTalent koncentracja i pamięć

mTalent Koncentracja i pamięć

mtalent zajęcia logopedyczne

mTalent Zajęcia
logopedyczne cz. 1

mtalent zajęcia logopedyczne

mTalent Zajęcia
logopedyczne cz. 2

mtalent zajęcia logopedyczne dla młodzieży i dorosłych

mTalent Trudności
w pisaniu

mtalent percepcja słuchowa

mTalent Percepcja
słuchowa

mtalent zaburzenia przetwarzania słuchowego

mTalent Zaburzenia
przetwarzania
słuchowego

mtalent autyzm

mTalent Autyzm. Rozumienie
i naśladowanie mowy

mtalent autyzm

mTalent Autyzm. Mowa czynna, od słowa do zdania

mtalent autyzm

mTalent Autyzm. Mowa w kontekście społecznym cz. 1

mtalent autyzm

mTalent Autyzm. Mowa w kontekście społecznym cz. 2

mtalent matematyka dyskalkulia

mTalent Matematyka.
Dyskalkulia

mtalent potrafię obszar polonistyczny

mTalent Potrafię. Obszar polonistyczny (klasy 4-6)

mtalent potrafię matematyka

mTalent Potrafię. Obszar matematyczny (klasy 4-6)

mtalent ortografia

mTalent Ortografia

mtalent trudności w pisaniu

mTalent Trudności
w pisaniu

mtalent percepcja wzrokowa

mTalent Percepcja
wzrokowa

Problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych niż wymienione wyżej, wymagającymi terapii logopedycznej i psychologicznej

Pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych niż wymienione
w cz. IV w pkt 1 do 4 (wniosek B2 dla dyrektora szkoły podstawowej) z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub
psychologicznej.

mtalent zajęcia logopedyczne

mTalent Zajęcia
logopedyczne cz. 1

mtalent zajęcia logopedyczne

mTalent Zajęcia
logopedyczne cz. 2

mtalent zajęcia logopedyczne dla młodzieży i dorosłych

mTalent Trudności
w pisaniu

mtalent autyzm

mTalent Autyzm. Rozumienie
i naśladowanie mowy

mtalent autyzm

mTalent Autyzm. Mowa czynna, od słowa do zdania

mtalent autyzm

mTalent Autyzm. Mowa w kontekście społecznym cz. 1

mtalent autyzm

mTalent Autyzm. Mowa w kontekście społecznym cz. 2

Program Będzie Dobrze

Będzie Dobrze