Podział programów mTalent ze względu na wiek użytkownika

Poniższy podział programów dotyczy przede wszystkim dzieci w normie rozwojowej lub z nieznacznymi trudnościami. W przypadku dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi kryterium wyboru programów należy uzależnić od wieku rozwojowego dziecka, a nie wieku metrykalnego. Terapeuta pracujący z danym dzieckiem, powinien wybrać programy według własnego uznania.

Dziecko w wieku przedszkolnym (do 7 roku życia)

Uczeń młodszy (7-10 lat)

Uczeń starszy, młodzież (wiek 11+)