Wymagania techniczne

Programy z serii mTalent działają optymalnie na większości urządzeń typu: tablety, smartfony, komputery stacjonarne, laptopy oraz tablice interaktywne (Firefox) i monitory dotykowe opartych na systemach Windows, Android oraz iOS.

Przeglądarki (4 ostatnie oficjalnie wydane wersje):

Google Chrome

Mozilla Firefox

Apple Safari

Microsoft Edge

Systemy operacyjne:

Microsoft Windows – od wersji 10 (Chrome, Firefox, Edge); dla mLibro w wersji dla starszych wariantów Windows (7, 8, 10), a także dla mLibro w wersji Windows Store (od wersji 10) – minimum 2GB RAM

Apple Mac OS – od wersji 11 (Safari, Chrome, Firefox)

Apple iOS – od wersji 15 (Safari, Chrome, Firefox); dla mLibro w wersji iOS App Store wymagana wersja systemu iOS 10.0 lub wyższa

Google Android – od wersji 9 (Chrome i Edge); dla mLibro w wersji Google Play przynajmniej 2GB RAM

Linux (Chrome i Firefox)

Aby zapewnić poprawną pracę z ćwiczeniami polegającymi na przeciąganiu elementów i rysowaniu, niekiedy w przypadku systemu Microsoft Windows konieczne jest ręczne uaktywnienie funkcji dotykowych w przeglądarce.

Google Chrome:
 1. Kliknąć przycisk „Start” i przejść do pozycji „Google Chrome”.
 2. Przeciągnąć ją na pulpit, tworząc skrót.
 3. Kliknąć skrót prawym przyciskiem myszy.
 4. Wybrać pozycję „Właściwości”.
 5. Kliknąć pole „Element docelowy” i przejść w prawo na sam koniec wiersza.
 6. Po cudzysłowiu na samym końcu wiersza dodać spację i wkleić następujący ciąg znaków: –touch-events
  Poprawny wpis w polu „Element docelowy” powinien więc wyglądać następująco: „C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe” –touch-events
 7. Kliknąć przycisk „Zastosuj” i „OK”.

W starszych wersjach:

 1. Na nowej karcie wpisać „chrome://flags” i nacisnąć Enter.
 2. Wyszukać opcję „Touch Events API”.
 3. Rozwinąć dostępne pole i wybrać pozycję „Enabled”.
 4. Kliknąć pozycję „Relaunch now”.
Mozilla Firefox:
 1. Na nowej karcie wpisać about:config i nacisnąć Enter.
 2. Kliknąć „Akceptuję ryzyko, kontynuuj”.
 3. Wyszukać opcję „dom.w3c_touch_events.legacy_apis.enabled”.
 4. Kliknąć dwukrotnie opcję „dom.w3c_touch_events.legacy_apis.enabled”, co spowoduje zmianę w kolumnie „Wartość” z „false” na „true”.
 5. Zamknąć i ponownie uruchomić przeglądarkę.

Programy z serii mTalent nie wspierają innych przeglądarek, takich jak np.Opera czy Brave, a także natywnych przeglądarek producentów ekranów dotykowych.