mtalent autyzm
Autyzm. Rozumienie i naśladowanie mowy
mtalent autyzm

Autyzm. Mowa czynna, od słowa do zdania

mtalent autyzm
Autyzm. Mowa w kontekście społecznym cz. 1
mtalent autyzm

Autyzm. Mowa w kontekście społecznym cz. 2

mtalent zajęcia logopedyczne

Zajęcia Logopedyczne cz. 1

mtalent zajęcia logopedyczne

Zajęcia Logopedyczne cz. 2

mTalent Zajęcia Logopedyczne dla młodzieży i dorosłych

Zajęcia Logopedyczne dla młodzieży i dorosłych

mTalent czytanie

Czytanie SY-LA-BA-MI cz. 1

mtalent czytanie

Czytanie SY-LA-BA-MI cz. 2

mtalent matematyka dyskalkulia

Matematyka Dyskalkulia

mtalent trudności w pisaniu

Trudności w pisaniu

mtalent ortografia

Ortografia

mtalent potrafię matematyka

Potrafię. Obszar matematyczny (klasy 4-6) 

mtalent potrafię obszar polonistyczny

Potrafię. Obszar polonistyczny (klasy 4-6)

Program Będzie Dobrze

Będzie dobrze

mtalent percepcja wzrokowa

Percepcja wzrokowa

mtalent percepcja słuchowa

Percepcja słuchowa

mtalent zaburzenia przetwarzania słuchowego

Zaburzenia przetwarzania słuchowego

mTalent koncentracja i pamięć

Koncentracja i pamięć

mtalent pakiet percepcja wzrokowo-słuchowa

Percepcja Wzrokowo-Słuchowa – Pakiet Ekspert

mTalent pakiet percepcja słuchowa

Percepcja słuchowa – Pakiet Ekspert

mtalent pakiet zajęcia logopedyczne

Zajęcia Logopedyczne – Pakiet Ekspert

mtalent pakiet czytanie

Czytanie SY-LA-BA-MI – Pakiet Ekspert