mtalent zajęcia logopedyczne

Zajęcia Logopedyczne cz. 1

mtalent zajęcia logopedyczne

Zajęcia Logopedyczne cz. 2

mTalent Zajęcia Logopedyczne dla młodzieży i dorosłych

Zajęcia Logopedyczne dla młodzieży i dorosłych

mTalent Opóźniony rozwój mowy

Opóźniony rozwój mowy

mTalent Afazja

Afazja

mtalent percepcja słuchowa

Percepcja słuchowa

mtalent zaburzenia przetwarzania słuchowego

Zaburzenia przetwarzania słuchowego

mtalent percepcja wzrokowa

Percepcja wzrokowa

mTalent koncentracja i pamięć

Koncentracja i pamięć

mTalent ADHD

ADHD

mtalent autyzm
Autyzm. Rozumienie i naśladowanie mowy
mtalent autyzm

Autyzm. Mowa czynna, od słowa do zdania

mtalent autyzm

Autyzm. Mowa w kontekście społecznym cz. 1

mtalent autyzm

Autyzm. Mowa w kontekście społecznym cz. 2

mTalent Autyzm. Tworzenie umiejętności życiowych
Autyzm. Tworzenie umiejętności życiowych – uczeń starszy
mTalent Potrafię. Niepełnosprawność intelektualna cz. 1

mTalent Potrafię. Niepełnosprawność intelektualna cz. 1

mTalent Potrafię. Niepełnosprawność intelektualna cz. 2

mTalent Potrafię. Niepełnosprawność intelektualna cz. 2

mtalent matematyka dyskalkulia

Matematyka Dyskalkulia

mtalent potrafię matematyka

Potrafię. Obszar matematyczny (klasy 4-6) 

mTalent czytanie

Czytanie SY-LA-BA-MI cz. 1

mtalent czytanie

Czytanie SY-LA-BA-MI cz. 2

mTalent Czytanie Litery

Czytanie. Litery

mTalent Czytanie ze zrozumieniem

Czytanie ze zrozumieniem

mtalen trudności w pisaniu

Trudności w pisaniu

mtalent ortografia

Ortografia

mtalent potrafię obszar polonistyczny

Potrafię. Obszar polonistyczny (klasy 4-6)

mTalent Nauka polskiego jako obcego
Nauka polskiego jako obcego
mTalent Dysleksja

Dysleksja

mTalent Wczesne wspomaganie rozwoju

Wczesne wspomaganie rozwoju

mTalent Edukacja Przedszkolna

Edukacja Przedszkolna

mTalent Tic Tac Toe!

Tic Tac Toe!

mtalent pakiet zajęcia logopedyczne

Zajęcia Logopedyczne – Pakiet Ekspert

mTalent pakiet percepcja słuchowa

Percepcja słuchowa – Pakiet Ekspert

mtalent pakiet percepcja wzrokowo-słuchowa

Percepcja Wzrokowo-Słuchowa – Pakiet Ekspert

mtalent pakiet czytanie

Czytanie SY-LA-BA-MI – Pakiet Ekspert

mTalent Potrafię. Niepełnosprawność intelektualna – Pakiet Ekspert (cz. 1 i cz. 2)

Potrafię. Niepełnosprawność intelektualna – Pakiet Ekspert

mTalent ORM i Afazja – Pakiet Ekspert

ORM i Afazja – Pakiet Ekspert