ORM i Afazja – Pakiet Ekspert

Zestaw ekranów interaktywnych z ćwiczeniami wspomagającymi stymulację językową dzieci, w tym grupy z podejrzeniem lub diagnozą opóźnionego rozwoju mowy oraz odbiorców z afazją lub diagnozą niedokształcenia mowy o typie afazji
 • Do wykorzystania na zajęciach ukierunkowanych na stymulację rozwoju mowy dzieci, a także na innych zajęciach w ramach formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanej w przedszkolu i w szkole, w tym na zajęciach o charakterze terapeutycznym.
 • Obszerna baza ekranów interaktywnych, zestaw kart pracy do wydruku, przewodnik metodyczny i zestaw materiałów dydaktycznych w jednym pudełku.
 • Dla terapeutów i nauczycieli na indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne organizowane w ramach terapii logopedycznej, pedagogicznej, wczesnego wspomagania rozwoju i zajęć rewalidacyjnych, a także na zajęcia wspomagające językowo odbiorców z diagnozą alalii, afazji i niedokształcenia mowy o typie afazji.
mTalent ORM i Afazja – Pakiet Ekspert

Licencja bezterminowa

4 stanowiska

Zawartość programu mTalent ORM i Afazja – Pakiet Ekspert
 • Autorskie publikacje (w tym poradnik metodyczny do programu i instrukcja tworzenia własnych zasobów)
 • Obszerna baza ekranów interaktywnych i kart pracy do wydruku
 • Zestaw tradycyjnych materiałów edukacyjnych uzupełniających multimedialne ćwiczenia
 • Bezpłatne szkolenie zakończone wystawieniem certyfikatu
 • Dostęp do centrum wsparcia technicznego i szkoleniowego mTalent
 • Bezpłatne aktualizacje programu

Program powstał pod patronatem organizacji

mTalent ORM i Afazja – Pakiet Ekspert to:
 • materiały interaktywne wspierające pracę z kilkoma grupami odbiorców (zawiera odrębne zestawy materiałów): przeznaczone dla dzieci z diagnozą niedokształcenia mowy o typie afazji, wspomagania rehabilitacji komunikacji językowej,
 • program skierowany dla dzieci i odbiorców starszych, których deficyty mowy odpowiadają profilom zaburzeń mowy z przewagą zaburzeń: ekspresyjnych (motorycznych), percepcyjnych (sensorycznych), percepcyjno-ekspresyjnych (mieszanych),
 • materiały z zakresu między innymi: rozumienia komunikatów językowych, ekspresji językowej, czytania, języka figuratywnego i usprawniania innych obszarów językowych,  a także nazywania, powtarzania, rozumienia. umiejętności słuchowych, pamięci, praksji oralnej, opowiadania, umiejętności pragmatyczno-społecznych,
 • zadania przygotowane tak, aby łatwo je łączyć i tym samym usprawniać mowę w kilku aspektach jednocześnie,
 • ćwiczenia, które można wykorzystać także jako pomoc w specyficznych i izolowanych deficytach mowy towarzyszących afazji oraz jako pomoc dla logopedy w planowaniu dalszego, zindywidualizowanego oddziaływania,
 • szczególnie wartościowy zestaw dla dzieci przejawiających opóźnienia w rozwoju mowy lub trudności w przyswajaniu języka,
 • ćwiczenia wspomagające naukę języka polskiego młodszych dzieci z doświadczeniem migracji,
 • ponad 15 autorskich tekstów kształtujących umiejętność rozumienia mowy,
 • ćwiczenia interaktywne na dwóch poziomach (dostosowane do dwóch grup wiekowych),
 • zestaw materiałów dodatkowych (poradnik metodyczny dla prowadzących zajęcia i pomoce do zajęć „stolikowych”),
 • materiał z kilkustopniowym systemem motywacyjnym,

Co wyróżnia programy mTalent

programy terapeutyczne
Indywidualizacja
i wybór

mTalent to najnowsza i najbogatsza na polskim rynku seria programów wspierających terapię logopedyczną i pedagogiczną. W sumie oferuje ponad 20 tysięcy interaktywnych ekranów!

Działa na każdym urządzeniu

mTalent to jedyne programy terapeutyczne, które możesz uruchomić na praktycznie dowolnym urządzeniu multimedialnym i systemie operacyjnym (komputer, laptop, tablet, monitor i ekran multimedialny).

Praca bez
ograniczeń

mTalent to jedyna seria programów terapeutycznych, z których możesz korzystać wszędzie tam, gdzie tego potrzebujesz (a nie tylko tam, gdzie program został zainstalowany).

mTalent licencja bezterminowa
Bezterminowa
licencja

mTalent to inwestycja na… zawsze! Wydawca serii mTalent udziela bezterminowej licencji na wszystkie produkty z tej serii. Dzięki temu nie musisz martwić się abonamentami lub innymi cyklicznymi opłatami.

mTalent bezpłatne aktualizacje
Bezpłatne
aktualizacje i szkolenia

Cena programu to jedyne koszty, jakie ponosi użytkownik. Wszystkie aktualizacje programów mTalent są całkowicie bezpłatne (w tym nowe ćwiczenia i dostosowanie programy do nowych wersji przeglądarek i systemów operacyjnych).

mTalent licencja wielostanowiskowa
Licencja
wielostanowiskowa

Licencja programów z serii mTalent pozwala na pracę z produktem kilku użytkownikom jednocześnie. Wielostanowiskowa licencja obejmuje pracę online i offline, co jest bardzo wygodnym rozwiązaniem zarówno dla małych, jak i dużych placówek.

Zobacz również te programy

Zamów w programie Aktywna Tablica 2020-2024

Wszystkie programy z serii mTalent spełniają 100% wymogów rozporządzenia Aktywna Tablica 2020-2024. Skorzystaj z dofinansowania i stwórz w swojej szkole gabinet edukacyjno-terapeutyczny z programami mTalent.

Gdzie kupić programy z serii mTalent?

Wszystkie programy z serii mTalent znajdziesz w ofercie najlepszych dystrybutorów wyposażenia i oprogramowania dla placówek edukacyjnych. Skorzystaj z przycisku poniżej, aby znaleźć swojego dostawcę.