Konferencje SPE

Zobacz nagrania eksperckich wystąpień dotyczących specjalnych potrzeb edukacyjnych

Poniższe filmy to nagrania poszczególnych wystąpień zrealizowanych w ramach licznych konferencji i webinarów zorganizowanych przez Learnetic – twórcę i wydawcę serii mTalent. Tematy wystąpień to między innymi: technologie w terapii autyzmu oraz terapii logopedycznej i pedagogicznej, SPE jako realne wyzwania obecnych czasów, dobre praktyki wsparcia w trybie stacjonarnym i zdalnym, e-larning w edukacji wczesnoszkolnej.

Konferencja „Specjalne (?) Potrzeby Edukacyjne – realne wyzwania aktualnych czasów"

Wpływ długotrwałej izolacji rówieśniczej dzieci z ASD na powrót do szkoły
Joanna Wichlińska-Pakirska

TIK w terapii logopedycznej i pedagogicznej
Beata Sobera-Baron

Sytuacje kryzysowe lub traumatyczne
Wojciech Eichelberger

Współczesna Ukraina
Gracjan Cimek

Czas na dużą zmianę!
Ola Rodzewicz

Ukraińscy uczniowie ze SPE
Sylwia Kowalska

Я тут!, czyli język jako integracja, zabawa i narzędzie do niwelowania barier
Monika Zielińska-Miętkiewicz

Specjalne potrzeby edukacyjne, czy jednak indywidualne potrzeby edukacyjne?
Wojciech Eichelberger

SPE-innowacja
Magdalena Zając

Profilaktyka, czyli im wcześniej tym łatwiej!
Małgorzata Barańska

Psychika dziecka w obliczu wojny
Joanna Wichlińska-Pakirska

Edukacja inkluzyjna w ukraińskich szkołach
Weronika Apriłaszwili

Konferencja „Technologie w terapii autyzmu oraz terapii logopedycznej i pedagogicznej"

Terapie w onlajnach, czyli problemy edukacji zdalnej w trybie pracy indywidualnej
Małgorzata Cackowska

Codzienna realizacja terapii dziecka autystycznego za pomocą nowoczesnych pomocy dedykowanych
Jakub Stankiewicz

Skuteczna terapia dziecka z autyzmem – model IWRD
Anna Budzińska

Zdalne nauczanie w okresie pandemii, czyli w jaki sposób logopeda może usprawnić organizację terapii logopedycznej
Ewa Rycombel

Technologie w terapii autyzmu oraz terapii logopedycznej i pedagogicznej
Ola Rodzewicz

Stereotypy społeczne na temat „technologii” i „autyzmu”
Monika Zielińska-Miętkiewicz

Konferencja „eLearning w edukacji wczesnoszkolnej”

Zdalna edukacja wczesnoszkolna wyzwaniem dla nauczycieli
Małgorzata Żytko

Jak konstruować i przekazywać zadania najmłodszym uczniom w pracy zdalnej?
Sabina Piłat

Nuda nie dotyczy tego, który liczy, czyli jak wykorzystuję materiały interaktywne w edukacji matematycznej
Karolina Ryżowicz

Cogito w „koronie” – z doświadczeń szkoły freinetowskiej
Marzena Kędra

Kreatywna matematyka. Jak podążać za pomysłowością dzieci?
Agata Ludwa

Zdalne nauczanie szyte na miarę
Monika Walkowiak

Coś do  zdalnego nauczania bez logowania
Aleksandra Schoen-Kamińska

Konferencja „Zdalne nauczanie a specjalne potrzeby edukacyjne”

O nierównościach cyfrowych i zdalnej edukacji
Piotr Plichta

SPEcjalne zadanie – rodzinne nauczanie
Magdalena Zając

Nauczanie zdalne a dzieci z trudnościami w uczeniu się
Wiesława Mitulska

Specjalni w KORONIE, jak nauczać, pomagać, wspierać uczniów ze SPE
Wioletta Jankowska

Rozwiązania technologiczne i zasoby do pracy z uczniami ze SPE
Hanna Pawlik-Sroczyńska

Zatoka Arabska online, czyli logopeda z Polski w Kuwejcie
Justyna Puchałka-Stecyk

Edukacja zdalna, dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, perspektywa rodzica
Sylwia Mądra

Nauka i terapia zdalna w czasach (dość) wymagających
Zielona Gżegżółka